Kullanım Şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi KLC Network Yazılım Teknolojileri ile www.klcspot.com adresinde yer alan SİTE veya KLCSpot Bulut Tabanlı Log ve Hotspot ÜRÜNÜNÜ kullanan KULLANICILAR ve ÜYELER arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. SİTE'de sunulan hizmetler KLC Network Yazılım Teknolojileri LTD. ŞTİ. (bundan böyle KLC Network olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi KLC Network olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KLC Network'ye aittir.

Üye

KLC Network'tan ürün / hizmet alımı yapmak isteyen veya almış olan, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, KLC Network tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilirler. "Üye / kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye / kullanıcı adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

Kullanıcı

KLC Network web sitelerini ziyaret eden kişidir.

Ürün

KLC Network şirketi tarafından geliştirilen, ÜYE'ler tarafından satın alınan KLCSpot Bulut Tabanlı Log ve Hotspot yazılımı.

Link

SİTE üzerinden bir başka web sitelerine, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, içeriğine geçiş sağlayan, diğer sayfalara erişmesini sağlayan bağlantılardır. Yazısal, işitsel ver görsel imgeler; SİTE'de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan ve dışarıdan erişime açık olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsellerdir.

Kişisel Bilgi

ÜYE'NİN kullanıcı adı, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ÜRÜN üzerinden paylaşmış olduğu log kayıt verileridir.

Hizmet Kapsamı

KLC Network'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

KLC Network, ÜRÜN üzerinden sunacağı hizmet kapsamı Log verilerinin analizi ve anamoli tespitidir. Bunların yanında ürünün özellikleri ve sunulan hizmetler saklı olup, hizmetlere ve özelliklere ilişkin yapılacağı değişiklikler SİTE'de yayınlamasıyla yürürlülüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

KLC Network SİTE üzerinden, kendi kontrolünde olan / olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu web SİTE'lerine başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere hizmetlere daha çabuk ve kolay erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişileri desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgiler, herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Verilen linkler ile erişilen / gösterilen siteler hakkında KLC Network sorumlu tutulamaz.
KLC Network, SİTE'nin içeriği hakkında mevcut olan ve yayınlanan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Güncel kalması için gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler güncel olay ve bilgilerin gerisinde kalabilir.
KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) hazır program dosyaları, bilgi ve belgelerin, virüs, truva atı, dialer programlarından spam, spyware veya bunlara benzer kötü ve zarar verme amaçlı kullanılan kodlardan korunmamış olabileceğini ve SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip zarar verme amaçlı programların, kodların engellenmesi, kaybolan verinin kurtarılması için gereken tüm yazılım ve donanımın edinilmesi, ve bu yazılım veya doanımın bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programların verdiği zarar ve ve veri kaybından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KLC Network sorumlu değildir.

İşbu SİTE'nin sahibi KLC Network'tur. Bu SİTE'de yer alan markalar, yazılar, resimler, slogan ve diğer materyaller ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa diaynı ve SİTE'nin yayınlanma şekli KLC Network'un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. SİTE'deki bilgilerin her tür site dizayn dosyaları, kaynak kodları, veritabanı, diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarlanan sayfa ve resimlerin makale ve metinlerin, görsel, işitsel vesair resimlerin, videoların, dosyaların, katalogların ve paylaşılan listelerin kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, değiştirilerek yayınlanması, dağıtımı, satılması yasaktır. KLC Network'un sahip olduğu teliflerin, işlemek, başka alanlarda paylaşmak, dağıtmak veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KLC Network’un yazılı izni ile mümkündür.

KLC Network, kendine ait SİTEler ve ÜRÜNler üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen adı, soyadı, elektronik posta adresi, adresi ve telefon numarası,log kayıtları gibi bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı veya bulut hizmet sağlayıcıları üzerinde kayıt edip saklayabilir. KLC Network, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, elektronik posta adresi, telefon numarası bilgilerini de kampanya duyurularını yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak KLC Network için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya KLC Network’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde KLC Network tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KLC Network; KLC Network hizmetleri, KLC Network bilgileri, KLC Network telif haklarına tâbi çalışmaları, KLC Network ticari markaları, KLC Network ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KLC Network işbu "ÜRÜN & WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KLC Network açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KLC Network’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sorumluluğun Kısıtlanması

Sunulan ÜRÜN kapsamında, içerikler “Olduğu gibi” sunulmaktadır. Bu kapsamda şirketin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.ÜYE, şirketin ayrıca içerik ve diğer ÜYE verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. KLC Network ÜRÜNÜN kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. KLC Network ÜRÜNÜN 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte ÜRÜNE erişim sağlayan hizmetler ve sistemlerin erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. ÜYE, ÜRÜNE erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. KLC Network, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. ÜRÜNÜN sunmuş olduğu hizmetleri yerine getirebilmesi için log verilerinin olması gerekmektedir. Log verilerinin ÜRÜNE doğru bir şekilde gelmesinin sağlanması ÜYENİN sorumluluğundadır. Log verisinin ÜRÜNE gelmemesi durumunda ve bu durum sonucu oluşabilecek etkilerden KLC Network hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. KLC Network'un , KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Kabul ve Yürürlülük

İşbu "Kullanım Koşulları Sözleşmesi", KLC Network tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi veya ÜRÜNü kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. KLC Network, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.