Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası ile KLC Network Yazılım Teknolojileri’ nin bir ürünü olan Omaspot üzerinden kullanıcıların www.omaspot.com internet sitesinin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından şirket ile paylaşılan veya şirketin veri sahibinin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektedir.

Veri sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerin burada ve aydınlatma metninde belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Şirket tarafından işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin neler olduğu aşağıda belirtilmiştir. Aksi açıkça belirtilmediği sürece işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Çerez Bilgileri
  • Log Kayıt Bilgileri

KLC Network Yazılım Teknolojileri olarak tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; aydınlatma metnimiz ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve açık rızanız dâhilinde kullanılacak ve bulut hizmeti sağlayıcılarına aktarılacaktır.
Şirket, Veri Sahibi’ ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Aydınlatma metni ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket tarafından kullanılacak ve Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.
Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.