Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, KLC Network Bilişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.’ nce yayınlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlanma Metni kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 ‘ de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, belirli amaçlar dahilinde işlenmesi ve bu amaçlarla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

  • Tarafımıza iletilen kişisel verilerinizin gerektiği zaman sizlere ulaşabilmemiz ve iş süreçlerimizin sürdürülebilmesi için kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesine
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İkinci Bölüm Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kurallar çerçevesinde kamu kuruluşlarına aktarılmasına
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve hizmetler hakkında gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için firma adı, iletişim bilgileri, şahıs bilgilerimin kullanılmasına
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi gereken hallerin ortadan kalkması halinde de silinip, yok edilmesi
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda sayılan şekillerde izlenebilmesine
  • Sunulan hizmet gereği tarafımıza iletilen log kayıt verileriniz bulut hizmeti sağlayıcısı; AWS (Amazon Web Services) Londra sunucuları üzerinde depolanacaktır. Verileriniz bulut hizmet sağlayıcıları üzerinde RSA şifreleme yöntemi ile şifrelenmiş olarak saklanmaktadır. Kişisel verilerim ve ürün kullanımı sırasında ilettiğim log kayıt verilerimin bulut hizmeti sağlayıcısı; AWS (Amazon Web Services) Londra sunucularında saklanmasına,
  • Yukarıda bahsedilen amaç dahilinde verilerimin yurt dışında bulunan AWS (Amazon Web Services) Londra sunucularına aktarımına,


İnternet sitesi üzerinden kişisel verilerimin alınması sürecinde iş amaçlarıyla uyumlu olarak, AYDINLATMA METNİ’ nde ve yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak, kaydedilmek, saklamak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca KVK Kanunu 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edebilirisiniz. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla KLC Network Bilişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş. İnönü Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:354 B/10 adresine veya infoklcnetwork.com e-posta adresine ulaştırmanız gerekmektedir.